DE STICHTING


De stichtingsakte is geheel belangeloos opgemaakt door Actus Notarissen te Heerhugowaard. De doelstelling van de Stichting Puck is als volgt:

"Het kwalitatief verbeteren van de leefomstandigheden van meervoudig gehandicapte kinderen met een niet aangeboren hersenbeschadiging en het onderzoeken en bereikbaar maken van alternatieve behandelvormen voor coma vigil patiënten".

De verwezenlijking hiervan zal geschieden door:

  • Onderzoek naar behandelmethodes anders dan de reguliere gezondheidszorg biedt;
  • Het verzorgen van extra linnengoed en incontinentie materiaal voor hen die het nodig hebben;
  • Het financieren van speciale voedingsmiddelen en (fysio)therapie;
  • Het aanbieden van op de handicap aangepaste ontspanning met eventueel vervoer.
  • Het aanschaffen van hulpmiddelen en comfortmiddelen voor meervoudig gehandicapte kinderen uit deze doelgroep.

Het stichtingsbestuur heeft drie vertegenwoordigers:

  • De heer Lex van Straaten (voorzitter en penningmeester
  • Mevrouw Margareth Groot (bestuurslid)
  • Mevrouw Anne-Marie Alders (bestuurslid)

Deze vertegenwoordigers werken belangeloos mee en worden hiervoor niet beloond.
Tevens is het mogelijk voor sponsoren om op verzoek en opgave van reden, inzage te krijgen in de inkomsten van de stichting. Indien u dat wenst kunt u contact opnemen met de Stichting Puck, via het e-mailadres: info@stichtingpuck.nl.

Om het de sponsoren mogelijk te maken hun giften fiscaal te verrekenen is er een aanvraag ingediend bij het belastingkantoor om de Stichting te kwalificeren onder de rangschikking artikel 24 Successiewet 1956 als algemeen nut beogende instelling. Deze is door het belastingkantoor op 19 juli 2004 afgegeven onder nummer 22749. Dit houdt in dat u het bedrag van uw donatie kunt opvoeren voor belastingaftrek. Het RSIN/ fiscale nummer is 8143.46.650.

WAT DOET DE STICHTING?

De Stichting ondersteunde geregeld het huifbedrijden voor de kinderen van ODC De Vijfhoek bij Stichting Dupla in Barsingerhorn.

De Stichting verzorgde regelmatig een stukje onderhoud en aanschaf van materialen voor het Molenhuis in Alkmaar.

Niet alle hulpmiddelen worden door de Wet Voorzieningen Gehandicapten vergoed.
Zo zijn er voor meerdere kinderen hulpmiddelen aangeschaft, die zij anders zouden moeten missen.

De zorgverzekeraars vergoeden tot een bepaalde hoogte de aanschaf van incontinentie materiaal en in vele gevallen is dat onvoldoende om het gebruik te dekken. De stichting heeft een bijdrage gedaan om het verzorgingsniveau op peil te houden. Ook is er voor de ouders van kinderen vaak geen gelegenheid om tot rust te komen omdat verzorging continu noodzakelijk is. De stichting zet hiervoor verpleegkundigen en verzorgenden in om de pieken op te vangen.
De stichting heeft met belangstelling het verhaal gevolgd van een andere Puck, welke bekend werd door de documentaire “de wereld van Puck” via NPO 2Doc en heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van deel 2 van dit mooie document.
Voor geďnteresseerden www.dewereldvanpuck.nl

Het doet ons goed deze kinderen te kunnen helpen en namens de betrokkenen bedanken wij hierbij alle donateurs en wij kunnen u verzekeren dat door uw steun kinderen worden geholpen en daar direct baat bij hebben. Omdat de stichting geen organisatiekosten heeft kunnen alle gelden ook rechtstreeks aan de doelgroep besteed worden.